ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni
Fakulta strojní – Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
pořádá
Defektoskopické kvalifikační a doškolovací kurzy 1.,2. a 3. stupně
dle požadavků EN ISO 9712.

Navazujeme na tradici defektoskopie ve Škodě Plzeň
s využitím zázemí a potenciálu Západočeské univerzity