Informace pro frekventanty

Informace pro frekventanty

Organizátor:

DQ Centrum
Jiří Šplíchal
Palackého 19
301 00 Plzeň
Tel.: 737 561 758, fax: 377 320 375
e-mail: splichal@dqcentrum.cz
IČO 14693771, DIČ CZ450311059
Č. účtu 182062885/0300, ČSOB PlzeňMísto konání kurzů: ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň-Bory

Rozsah a obsah kurzů - v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9712 a směrnicemi APC

Zkoušky: Absolventi kurzu se mohou přihlásit ke zkouškám, které se pořádají ve zkušebním středisku QC Plzeň v termínu dle plánu zkoušek (viz www.qc.cz) nebo je možno zorganizovat, při dostatečném počtu zájemců, zkoušku v sobotu následující hned po kurzu (vyjma stupně 3).

Certifikát: Po splnění všech náležitostí vydává APC (postup, žádost) a SECTOR Cert.

Přednášející: Lektoři s vysokou kvalifikací a zkušenostmi, přední odborníci v oboru, pedagogičtí pracovníci Západočeské univerzity

Možnost ubytování (doporučené): Hotel Hazuka, Zborovská 16, Plzeň (tel. 377 420 010) (dobré spojení autobusem do areálu ZČU)

Stravování : vlastní, obědy je možno zakoupit v univerzitní menze, bufet v objektu

Ceny kurzů : viz Viz Kurzy. DQ Centrum není plátce DPH, účtovaná cena je konečná. Cena zahrnuje studijní materiály – skripta vydávaná QC Plzeň. Cestovné, stravné a ubytování hradí vysílající organizace.

Způsob úhrady: převodem na účet č. 182062885/0300, konstantní symbol 0308,variabilní symbol dle zvoleného kurzu. Přihlášku s potvrzením o platbě zašlete prosím nejpozději týden před konáním kurzu poštou, faxem nebo e-mailem na adresu DQ Centra.Po ověření platby bude účastníkům kurzu v místě konání předán daňový doklad.

Doškolovací kurzy: Po dohodě je možno zorganizovat individuální doškolovací kurzy pro jednotlivé metody. V kurzech UZ jsou v průběhu školení zařazena doškolovací cvičení z matematicko-fyzikálního minima potřebného k úspěšnému pochopení metody. Cvičení jsou nad rámec povinného rozsahu školení, v termínu konání kurzu.

Poslední úpravy 2.1. 2017