Profil

Školící středisko DQ Centrum

Vznik

Školící středisko DQ Centrum – Jiří Šplíchal vzniklo v lednu 2003. Toto středisko je provozováno jako živnost fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění. DQ Centrum bylo certifikováno v srpnu 2003 společností APC.

DQ Centrum navazuje na tradici školícího střediska HDS ve Škodě Plzeň. Přednášejícími jsou přední odbornící v oboru.

DQ Centrum spolupracuje v oblasti lektorské a i technické také se Západočeskou univerzitou (Fakulta strojní - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie). Školení probíhá v moderních prostorách ZČU za použití klasické i nejmodernější techniky a efektivních metod výuky.

Působnost

DQ Centrum organizuje a provádí školení v následujících NDT metodách:

 • Zkoušení kapilární PT
 • Zkoušení magnetické práškové MT
 • Zkoušení radiografické RT
 • Zkoušení ultrazvukem UT
 • Zkoušení vizuální VT (bez pomůcek a vizuální kontroly)
  (s vyloučením přímé vizuální kontroly bez pomůcek a vizuální kontroly prováděné v průběhu použití jiné NDT metody)
ve stupních 1 , 2 a 3.

Školení se provádí v rozsahu průmyslového sektoru Is(MS), který zahrnuje všech pět výrobkových sektorů:

 • Pc/em> – odlitky
 • Pf – výkovky
 • Pw – svařované výrobky
 • Pt – trubky a potrubí
 • Pwp – tvářené výrobky

Osnovy školení jsou totožné s podrobnou osnovou požadavků na znalosti, která je pro jednotlivé metody uvedena v přílohách směrnice APC č. Sm-101-1/I/02.

Kurzy jsou organizovány pro stupeň 1, 2 a 3 dle požadavků standardu Std-101/E/02 Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení – obecné principy.

DQ Centrum garantuje nediskriminační přístup ke všem žadatelům o zařazení do kurzů. Přihlášky jsou zpracovávány v pořadí, v jakém došly do DQ Centrum. V případě, že se do kurzu přihlásí více účastníků než je jeho kapacita, je žadatelům po dohodě nabídnut náhradní termín.

Poslední úpravy : 29. listopadu 2018