Snímek obrazovky 2023 01 22 v 15.54.39

Kdo jsme:

Školící středisko DQ Centrum Jiří Šplíchal

pořádá ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni

Fakultou strojní - Katedrou materiálu a strojírenské metalurgie 
Defektoskopické kvalifikační a doškolovací kurzy 1.,2. a 3. stupně dle požadavků EN ISO 9712. 
Navazujeme na tradici defektoskopie ve Škodě Plzeň s využitím zázemí a potenciálu Západočeské univerzity

DQ Centrum organizuje a provádí školení v následujících NDT metodách:

 • Zkoušení kapilární PT
 • Zkoušení magnetické práškové MT
 • Zkoušení radiografické RT
 • Zkoušení ultrazvukem UT
 • Zkoušení vizuální VT (bez pomůcek a vizuální kontroly)
  (s vyloučením přímé vizuální kontroly bez pomůcek a vizuální kontroly prováděné v průběhu použití jiné NDT metody)

ve stupních 1 , 2 a 3.

Školení se provádí v rozsahu průmyslového sektoru Is(MS), který zahrnuje všech pět výrobkových sektorů:

 • Pc/em> - odlitky
 • Pf - výkovky
 • Pw - svařované výrobky
 • Pt - trubky a potrubí
 • Pwp - tvářené výrobky

Osnovy školení jsou totožné s podrobnou osnovou požadavků na znalosti, která je pro jednotlivé metody uvedena v přílohách směrnice APC č. Sm-101.

Kurzy jsou organizovány pro stupeň 1, 2 a 3 dle požadavků standardu Std-101 Nedestruktivní zkoušení- kvalifikace a certifikace  NDT pracovníků.