Snímek obrazovky 2023 01 22 v 15.54.39

Vznik

Školící středisko DQ Centrum - Jiří Šplíchal vzniklo v lednu 2003. Toto středisko je provozováno jako živnost fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění. DQ Centrum je od roku 2003 jmenováno CO APC jako školící středisko.

DQ Centrum navazuje na tradici školícího střediska HDS ve Škodě Plzeň. Přednášejícími jsou přední odbornící v oboru.

DQ Centrum spolupracuje v oblasti lektorské a i technické také se Západočeskou univerzitou (Fakulta strojní - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie). Školení probíhá v moderních prostorách ZČU za použití klasické i nejmodernější techniky a efektivních metod výuky.

Působnost:

DQ Centrum organizuje a provádí školení v následujících NDT metodách:

 • Zkoušení kapilární PT
 • Zkoušení magnetické práškové MT
 • Zkoušení radiografické RT
 • Zkoušení ultrazvukem UT
 • Zkoušení vizuální VT (bez pomůcek a vizuální kontroly)
  (s vyloučením přímé vizuální kontroly bez pomůcek a vizuální kontroly prováděné v průběhu použití jiné NDT metody)

ve stupních 1 , 2 a 3.

Školení se provádí v rozsahu průmyslového sektoru Is(MS), který zahrnuje všech pět výrobkových sektorů:

 • Pc/em> - odlitky
 • Pf - výkovky
 • Pw - svařované výrobky
 • Pt - trubky a potrubí
 • Pwp - tvářené výrobky

Osnovy školení jsou totožné s podrobnou osnovou požadavků na znalosti, která je pro jednotlivé metody uvedena v přílohách směrnice APC č. Sm-101-1/I/02.

Kurzy jsou organizovány pro stupeň 1, 2 a 3 dle požadavků standardu Std-101/E/02 Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - obecné principy.

DQ Centrum garantuje nediskriminační přístup ke všem žadatelům o zařazení do kurzů. Přihlášky jsou zpracovávány v pořadí, v jakém došly do DQ Centrum. V případě, že se do kurzu přihlásí více účastníků než je jeho kapacita, je žadatelům po dohodě nabídnut náhradní termín.